« BLOG Preventief ziekteverzuim voor leidinggevenden

Gepubliceerd op 13-04-2021

BLOG Preventief ziekteverzuim voor leidinggevenden 

Vijf signalen die verzuim aankondigen

Verzuim voorkomen heeft prioriteit. Een aanzienlijk deel van het verzuim is te wijten aan mentale klachten. 

 Die bouwen zich op en een medewerker geeft intussen signalen af die kunnen duiden op komend verzuim.

Probeer die te herkennen maak verbinding en communiceer

Als je één of meerdere signalen constateert  ga dan het gesprek aan.

Wat zijn die signalen?  

1.         Concentratieverlies

2.         Terugtrekgedrag: minder sociale interactie

3.         Niet of minder dan eerst behalen van de gestelde doelen

4.         Cynische of sarcastische houding

5.         Te laat komen op afspraken , verstoord dag- en nachtritme

 

 Loop bijvoorbeeld een rondje in de pauze en praat echt met elkaar over wezenlijke dingen.” 

Hoe hou je als werkgever regie tijdens het verzuim? 

Is het verzuim van een medewerker eenmaal gemeld, dan is het belangrijk om als werkgever wel de regie te houden.

Bij langdurig verzuim gelden er vaste fases en stappen voor zowel werkgever als werknemer (Wet Verbetering Poortwachter).

Vaak denken werkgevers dat ze daarmee de regie uit handen geven. Dat is niet zo. Door de juiste vragen te stellen aan de bedrijfsarts, arbodienst of casemanager hou je de regie. Let op: vraag geen informatie over de gezondheid van de werknemer. Dit valt onder het medisch beroepsgeheim.”

Wat mag je wel vragen?

De werkzaamheden waartoe de werknemer niet meer of juist wel in staat is
Welke functionele beperkingen heeft de werknemer?
Wat zijn de implicaties voor het soort werk dat de werknemer nog wel kan doen?
De verwachte duur van het verzuim en de mate van arbeidsongeschiktheid
Adviezen over aanpassingen, werkvoorzieningen of interventies in het kader van de re-integratie
De werknemer kan ook doorverwezen naar een coach, die op het gebied van preventief ziekteverzuim expert is.

Coaching Beijderwellen kan je direct een afspraak maken.
 

Bron VvAA datum 13-04-2021

werkstress-01618310673.jpg
coach-01618318691.jpg