Coaching voor bedrijven

1.Coachingstrajecten voor bedrijven:


Coachvragen hebben vaak betrekking op werk gerelateerde processen. Het betreft thema’s die te maken met zelfbeeld, conflicthantering, verbeteren van samenwerkingsrelaties of vergroten van effectiviteit van handelen. Ook gaat het om vragen als hoe kan ik mijn competenties, die nodig zijn voor mijn functie, verbeteren.

 

2. Preventie ziekteverzuim:


Werkgevers worden door Coaching Beijderwellen ondersteund op het gebied van ziekteverzuim. Het gaat daarbij om medewerkers die frequent ziek zijn en om trajecten die ziekteverzuim moeten voorkomen. Er wordt samen met de medewerker naar de oorzaak van werkdruk en uitval gekeken. Daarbij biedt Coaching Beijderwellen praktische handvaten om hier mee om te gaan.

 

Ook verzorgt Coaching Beijderwellen loopbaanbegeleiding, lees hier verder.