Methodieken

Frederike werkt met verschillende methodieken. Hier zijn er drie uitgelicht;

  
1. De theorie van het systeemdenken:

 In het systeemdenken wordt gezocht naar antwoorden op de vraag hoe de gecoachte zijn vraagstuk of probleem in stand houdt. De coach zoekt terugkerende gedragspatronen waarmee de gecoachte zijn gedrag in stand houdt. De systeemtheorie gaat uit van onzichtbare beïnvloedende factoren.

Je vraagt als coach naar achterliggende opvattingen en naar welke opvattingen het gedrag in de huidige situatie ondersteunen.

  

2.Onorthodox Coachen:

Frederike is opgeleid door Cobi Brouwer die het onorthodox coachen heeft uitgevonden. Ik citeer: “Onorthodox is de kunst van coachen die maakt dat u weer in beweging kunt komen. Deze manier van werken wordt gekenmerkt door professionele nabijheid; scherpzinnig waarnemingsvermogen,  heldere diagnose en interventies die zowel op mentaal, fysiek als gevoelsmatig niveau aansluiten. Het gaat het erom dat een interventie onorthodox is voor u, waardoor deze niet anders kunt dan uit de eigen comfortzone komen. Interventies kunnen hierbij  uiteenlopen."

 

Onorthodoxe interventies zijn soms speels, soms confronterend, maar altijd met respect voor de cliënt.

3. Werkenergieanalyse

‘Breng je stress- en energiebronnen in kaart en werk effectief aan je bevlogenheid’

Om snel en eenvoudig helder te krijgen wat er speelt in het kader van bevlogenheid en vitaliteit, is er in samenwerking met de Erasmus Universiteit Rotterdam de Werkenergieanalyse ontwikkeld. De Werkenergieanalyse is een analyse-instrument dat eenvoudig online kan worden ingevuld. Je krijgt inzicht in jouw energie- en stressbronnen op zowel organisatie- als functieniveau. Dit wordt visueel weergegeven in een persoonlijke rapportage die je vervolgens kunt bespreken met je coach, waardoor vertrouwelijkheid is gegarandeerd.

Samen met de coach maak je een persoonlijk prioriteitenplan zodat je daarna direct en doelgericht aan de slag kunt gaan.

Mogelijk doelen van de werkenergieanalyse:

·     Verbeteren van je energiebalans, tevredenheid en motivatie
·     Keuze maken om wel of niet te blijven
·     Doelgericht sturen van jouw loopbaan
·     Formuleren van ontwikkelings- en opleidingsbehoefte